Zapytania

/Zapytania
Zapytania 2021-06-07T13:48:33+02:00

W tym miejscu znajdują się aktualne zapytania ofertowe oraz wyniki postępowań prowadzonych przez Walcownię Metali Dziedzice S.A.

Zapytanie ofertowe dotyczy:

przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie stanowiska pilotażowego – nagrzewnicy gazowej do nagrzewania wlewków w związku z realizacją projektu pn. „H-tech (α+β)Brass – Nowa generacja superprecyzyjnych wyrobów ciągnionych z mosiądzów dwufazowych do zastosowań w wysoko zaawansowanych technologiach przetwórczych” dla Walcowni Metali „Dziedzice” S.A.

Zapytanie ofertowe nr 01 04 2021 POIR DT z dnia 30.04.2021r. wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3

Załączniki nr 1, 2 i 3 do zapytania ofertowego nr 01 04 2021 POIR DT – wersja tekstowa

LAYOUT PRASA E załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 01 04 2021 POIR DT format PDF

LAYOUT PRASA E załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 01 04 2021 POIR DT format DXF

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Zapytanie nr 01/09/2019/POIR/DT dla Walcowni Metali „Dziedzice” S.A..

Przygotowania Key Visual – indywidualnego motywu przewodniego dla materiałów
marketingowych i reklamowych Walcowni Metali „DZIEDZICE” S.A. oraz wykonanie
katalogu produktów Walcowni Metali „DZIEDZICE” S.A. w oparciu o przygotowany Key
Visual w ramach promocji projektu.

Zapytanie ofertowe 01 09 2019 POIR DT

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 01 09 2019 POIR DT

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Zapytanie nr 01/06/2019/POIR/DT dla Walcowni Metali „Dziedzice” S.A..

Zapytanie ofertowe 01 06 2019 POIR DT

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 01 06 2019 POIR DT

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Zapytanie nr 01/03/2019/POIR/DT dla Walcowni Metali „Dziedzice” S.A..

Zapytanie ofertowe 01 03 2019 POIR DT

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 01 03 2019 POIR DT

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Zapytanie nr 03/01/2019/POIR/DT na dostawę surowca w postaci cynku klasy Z1 do Walcowni Metali „Dziedzice” S.A..

Zapytanie ofertowe 03 01 2019 POIR DT

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 03 01 2019 POIR DT

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Zapytanie nr 02/01/2019/POIR/DT na dostawę złomu miedzi klasy 1.01.1K do Walcowni Metali „Dziedzice” .

Zapytanie ofertowe 02 01 2019 POIR DT

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 02 01 2019 POIR DT

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Organizacji konferencji dla klientów Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. poświęconej promocji projektu.

Zapytanie ofertowe 01 01 2019 POIR DT

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 01 01 2019 POIR DT

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Wykonanie oraz dostawę ciągadeł z otworem okrągłym niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczych do Walcowni Metali „Dziedzice” S.A.

Zapytanie ofertowe 01 09 2018 POIR DT

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 01 09 2018 POIR DT

Rys nr 1 do zapytania ofertowego 01 09 2018 POIR DT

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Wykonania oraz dostawy kompletnych narzędzi kombinowanych do wykonywania
zabiegów złożonych niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczych do
Walcowni Metali „Dziedzice” S.A.

Zapytanie ofertowe 01 06 2018 POIR DT

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 01 06 2018 POIR DT

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Wykonania oraz dostawy kompletnego krystalizatora 250 x 320 według rysunku
L-0114-00 do Walcowni Metali „Dziedzice” S.A.

Zapytanie ofertowe 02 02 2018 POIR DT

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 02 02 2018 POIR DT

rysunki RAR

lub

rysunki ZIP

Zapytanie ofertowe dotyczy organizacji konferencji poświęconej promocji realizowanego przez Walcownię Metali ,,Dziedzice” S.A. projektu i postępowi prac w projekcie, dla klientów Walcowni Metali ,,Dziedzice” S.A.

Zapytanie ofertowe 01 02 2018 POIR DT

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 01 02 2018 POIR DT

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w
zawiązku z realizacją projektu BRASS CAST&DRAW® Tech. – Innowacyjna
technologia wytwarzania wyrobów ze stopów miedzi o nowym standardzie jakości
geometrycznej przeznaczonych do obróbki ubytkowej na szybkoobrotowych
automatach skrawających dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020, Poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji
pilotażowej/demonstracyjnej.

Zapytanie ofertowe 02 01 2018 POIR DT

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w
zawiązku z realizacją projektu BRASS CAST&DRAW® Tech. – Innowacyjna
technologia wytwarzania wyrobów ze stopów miedzi o nowym standardzie jakości
geometrycznej przeznaczonych do obróbki ubytkowej na szybkoobrotowych
automatach skrawających dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020, Poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji
pilotażowej/demonstracyjnej.

Zapytanie ofertowe 01 01 2018 POIR DT

dotyczy: Wynik postępowania do zapytania ofertowego na wykonanie prac badawczo-rozwojowych

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy: 

Wykonania prac budowlanych niezbędnych do posadowienia elementów
prototypowej linii technologicznej – prototypowej prostarki dwuwalcowej oraz
stanowiska do przeciągania, prostowania cięcia i fazowania prętów rur i
kształtowników

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w
zawiązku z realizacją projektu BRASS CAST&DRAW® Tech. – Innowacyjna
technologia wytwarzania wyrobów ze stopów miedzi o nowym standardzie jakości
geometrycznej przeznaczonych do obróbki ubytkowej na szybkoobrotowych
automatach skrawających dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020, Poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji
pilotażowej/demonstracyjnej.

WAŻNA INFORMACJA !

W dniu 11.01.2018r. została dokonana zmiana zapytania ofertowego nr 01/12/2017/POIR/DT z dn.22.12.2017r.

W punkcie 2 w Informacjach dodatkowych dodano następujący zapis:
Dla każdego zadania /I i II/ prosimy o podanie ceny w rozbiciu na cztery pozycje:

– koszt prac rozbiórkowych,
– koszt wykonania fundamentów, kanałów technologicznych łącznie z pokrywami,
– koszt wykonania nowej posadzki,
– koszty koryt kablowych łącznie z pracami montażowymi.

Powyższe rozbicie cenowe prosimy umieścić na formularzu według wzoru własnego.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert zostaje przesunięty do 26.01.2018r.

Zapytanie ofertowe 01 12 2017 POIR DT

Załącznik-nr-1-do-zapytania-01-12-2017-POIR-DT

Załącznik-rysunki-do-zapytania-01-12-2017-POIR-DT

Dotyczy: Zamówienia na dostawę surowca w postaci cynku klasy Z1 do Walcowni Metali „Dziedzice” S.A.

Zapytanie dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach realizacji projektu
„BRASS CAST&DRAW® Tech.– Innowacyjna technologia wytwarzania wyrobów
ze stopów miedzi o nowym standardzie jakości geometrycznej przeznaczonych
do obróbki ubytkowej na szybkoobrotowych automatach skrawających”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.2
Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Zapytanie ofertowe 02 11 2017 POIR DT

Załącznik-nr-1-do-zapytania-02-11-2017-POIR-DT