EG BRASS DW®

/EG BRASS DW®
EG BRASS DW® 2024-03-25T11:01:07+01:00

EG BRASS DW®

Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „EG BRASS DW® (extra grade brass for drinking water) – nowa grupa asortymentowa mosiężnych wyrobów wyciskanych i ciągnionych z podwyższoną odpornością na odcynkowanie dedykowanych do instalacji wody pitnej”

Program: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Priorytet: FENG.01 Wsparcie dla przedsiębiorców

Działanie: FENG.01.01 Ścieżka SMART

Nr Projektu: FENG.01.01-IP.01-0012/23

Okres realizacji: 01.12.2023 – 31.12.2025

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 36 487 544,15 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 18 813 126,08 zł

#FunduszeUE                    #FunduszeEuropejskie

 

W ramach projektu realizowane będą dwa nie powiązane ze sobą moduły: moduł B+R oraz moduł Zazielenienie Przedsiębiorstw. Przedmiotem modułu B+R są półwyroby
w postaci prętów wyciskanych i ciągnionych z nowego gatunku mosiądzu
o podwyższonej odporności na odcynkowanie, wykorzystujące 100% dostępnych surowców wtórnych o zespole właściwości gwarantujących ponadstandardową odporność na odcynkowanie, dobrą obrabialność i podatność do przeróbki plastycznej, spełniające wymogi 4MSI dla instalacji wody pitnej (ograniczona zawartość pierwiastków toksycznych). Półwyroby te będą wytwarzane wg nowej technologii, która zostanie opracowana w ramach projektu. Dodatkowym atutem projektu jest budowa instalacji OZE (moduł Zazielenienie Przedsiębiorstw), zapewniająca realizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie obniżenia śladu węglowego w wytwarzanych produktach oraz generowania oszczędności z tytułu produkcji energii elektrycznej.

Otrzymany w wyniku realizacji projektu produkt będzie dedykowany do wytwarzania elementów instalacji do wody pitnej spełniających wymagania Dyrektywy UE 2020/2184, co spowoduje podniesienie dobrostanu wszystkich ludzi, w tym
z niepełnosprawnościami, a wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej, użycie surowca z wtórnego źródła oraz wydłużenie cyklu życia produktu (zwiększona odporność na działanie korozji selektywnej – odcynkowanie) zmniejszy negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

 

Moduł B+R

W trakcie realizacji modułu B+R przy współpracy z jednostką naukową Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie zostaną zrealizowane trzy zadania (badania przemysłowe: zadanie 1 i 2, prace rozwojowe: zadanie 3).

W zadaniu 1 przeprowadzone zostaną badania nad określeniem kompozycji chemicznej surowców pochodzenia wtórnego i stężenia pierwiastków w nowych mosiądzach EG BRASS DW® wraz z kluczowymi warunkami ich przetwarzania. Zadanie 2 obejmować będzie badania nad wpływem sekwencji odkształcenia na zimno i obróbki cieplnej tychże mosiądzów wraz z demonstracją prototypowego procesu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Z kolei zadanie 3 to badania i ocena produktu i technologii wytwarzania w celu potwierdzenia spełnienia założeń projektowych.

W wyniku realizacji ww. zadań oczekuje się, że zostanie opracowany innowacyjny produkt z nowymi, wyróżniającymi go na rynku funkcjonalnościami:

  • podwyższona odporność na odcynkowanie (wartość docelowa <100 µm), która pozwoli na zwiększenie żywotności (wytrzymałości i szczelności) armatury do wody pitnej, ograniczy osadzanie się na powierzchniach kontaktowych osadów zawierających bakterie i mikroorganizmy, zmniejszy ilość awarii systemu transportu wody ze względu na zahamowanie korozji i zapewnienie szczelności systemu wodnego,
  • ograniczenie zawartości substancji szkodliwych (ołów: Pb max 1,7%; arsen: As max 0,1%) w kontekście ograniczenia przenikania ich do wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi w porównaniu do typowych gatunków mosiądzów, co zapewni dostosowanie jakości wody do wytycznych Dyrektywy UE 2020/2184.
  • obrabialność – wydajność musi być co najmniej na poziomie 70 % w stosunku do skrawania stopu CW602N.

Moduł Zazielenienie Przedsiębiorstw

Inwestycja w zeroemisyjne źródło wytwórcze wpisuje się w obecnie panujący mega-trend, który ma na celu obniżenie kosztów produkcji, znaczne zmniejszenie śladu węglowego oraz zwiększenie konkurencyjności produkcji. W ramach modułu zostaną zrealizowane równocześnie dwa zadania, pierwsze będzie związane z budową instalacji fotowoltaicznej, drugie z budową przyłącza umożliwiającego podłączenie własnego fotowoltaicznego źródła wytwórczego do istniejącej infrastruktury.

Rezultatem modułu będzie farma fotowoltaiczna z pełną autokonsumpcją wytworzonej energii elektrycznej pozwalająca na wykorzystywanie energii elektrycznej z OZE na procesy produkcyjne w udziale ok. 7% całkowitego rocznego zużycia energii elektrycznej.