Dla Akcjonariuszy

/Dla Akcjonariuszy
Dla Akcjonariuszy 2020-11-27T10:20:42+01:00

27.11.2020 r.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw WALCOWNIA METALI „DZIEDZICE”  Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach pod adresem Kaniowska 3,  NIP: 6521167160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000084770), kapitał zakładowy: 47.750.844,00 zł, kapitał wpłacony: 47.750.844,00 zł,   niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz czwarty,  do złożenia dokumentów akcji w Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Kaniowska 3  od poniedziałku do piątku w Sekretariacie Zarządu Spółki w godzinach od  8.00 do 12.00.

2.11.2020 r.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw WALCOWNIA METALI „DZIEDZICE”  Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach pod adresem Kaniowska 3,  NIP: 6521167160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000084770), kapitał zakładowy: 47.750.844,00 zł, kapitał wpłacony: 47.750.844,00 zł,   niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz trzeci,  do złożenia dokumentów akcji w Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Kaniowska 3  od poniedziałku do piątku w Sekretariacie Zarządu Spółki w godzinach od  8.00 do 12.00.

12.10.2020 r.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw WALCOWNIA METALI „DZIEDZICE”  Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach pod adresem Kaniowska 3,  NIP: 6521167160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000084770), kapitał zakładowy: 47.750.844,00 zł, kapitał wpłacony: 47.750.844,00 zł,   niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz drugi,  do złożenia dokumentów akcji w Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Kaniowska 3  od poniedziałku do piątku w Sekretariacie Zarządu Spółki w godzinach od  8.00 do 12.00.

25.09.2020 r.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw WALCOWNIA METALI „DZIEDZICE”  Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach pod adresem Kaniowska 3,  NIP: 6521167160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000084770), kapitał zakładowy: 47.750.844,00 zł, kapitał wpłacony: 47.750.844,00 zł,   niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy,  do złożenia dokumentów akcji w Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Kaniowska 3  od poniedziałku do piątku w Sekretariacie Zarządu Spółki w godzinach od  8.00 do 12.00.