O nas

Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. powstała w 1896 roku. Jest uznanym na świecie producentem półfabrykatów z metali nieżelaznych, a w szczególności prętów mosiężnych, rur mosiężnych, płaskowników mosiężnych, rur kondensatorowych do wymienników ciepła.

/O nas
O nas 2023-01-10T12:47:42+01:00

Wszystkie produkty zostały stworzone z myślą o naszych klientach, tak aby spełniać ich oczekiwania i najwyższe wymagania. Marka „Dziedzice” , to połączenie tradycji z nowoczesnością. Ponad 100 letnie doświadczenie, specjalistyczna wiedza, wyszkolone kadry pracowników, to gwarancja najwyższej jakości produktów i obsługi klienta.

W naszej firmie stawiamy na nowoczesność, innowacyjność i profesjonalizm a zaufanie naszych kontrahentów jest dowodem na to, że warto z nami współpracować. Szeroki wybór produktów, które sprzedajemy na rynku krajowym oraz eksportujemy do wielu krajów oznacza, że klienci na całym świecie doceniają nasze zaangażowanie i wiedzę. A my jesteśmy dumni z tego, co robimy!

WMD S.A. - hala produkcyjna

Informacje organizacyjne

Nazwa

Walcownia Metali „Dziedzice” S.A.

Adres

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Kaniowska 3

Produkcja

Produkcja wyrobów z metali nieżelaznych

Zarejestrowany

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS no 0000084770

Kapitał Zakładowy

47 750 844 zł

Kapitał wpłacony

47 750 844 zł

Data rejestracji

30.01.2002

NIP

652-11-67-160

REGON

P-273074410

TEL

(+48 32) 714 3000

FAX

(+48 32) 714 3009

Mariusz Mańdok

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Mariusz Mańdok

Członek Zarządu

Izabela Szetlak

Prokura Łączna

Jolanta Świerkot

Prokura Łączna

Maciej Grubka

Rada Nadzorcza

RN Przewodniczący

Małgorzata Iwanejko

RN

Marek Misiakiewicz

RN

Arkadiusz Krężel

RN

Janusz Wiśniewski

Poznaj historię Walcowni Metali DZIEDZICE S.A.

Pierwotnie zakład obejmował jedną halę walcowni i zatrudniał 64 pracowników produkując wyłącznie wyroby walcowane z cynku przeznaczone na eksport (Chiny i kraje Azji Zachodniej) oraz na potrzeby rynku wewnętrznego.

Hala Walcowni blach – pierwsza i najstarsza hala zakladu

Ekspansja i rozwój przemysłu cynkowego zrzeszonego w koncernie Gieschego zlokalizowanego w zaborze pruskim były powodem upadku zakładów przeróbki cynku na terenie zaboru austriackiego w tym „Zinkwalzwerke Dziedzice”. Dlatego też od 1906 roku nastąpiła gruntowna przebudowa zakładu i przestawienie produkcji zakładu na wyroby z aluminium z możliwością rozszerzenia w dalszych etapach o wyroby z miedzi i jej stopów, utrzymując jednak w dalszym ciągu główny produkt półwyroby z cynku.

Po roku 1918 Zakład parokrotnie zmieniał właścicieli, a od 1921 należał do Spółki Akcyjnej w Morawskiej Ostrawie, która zrzeszała walcownie cynku w Provoz, w Dziedzicach, w Oświęcimiu i w Vaczu na Węgrzech.

W sierpniu 1925 roku na odbytym w Dziedzicach nadzwyczajnym walnym zebraniu akcjonariuszy wyodrębniono z Orawskiej Spółki Akcyjnej zakład w Dziedzicach i w Oświęcimiu.

Tak wygladała fabryka brykietów. Dziś – Walcownia taśm

Utworzone zostało polskie przedsiębiorstwo pod nazwą „Walcownia Metali S.A. z siedzibą w Dziedzicach.

Stabilizacja w Polsce po kryzysie gospodarczym wywiera znaczący wpływ na dalszy rozwój zakładu. Ilość pracowników w Walcowni Metali S.A. ciągle i znacznie rosła i tak: czerwiec 1932 – 236 osób; grudzień 1934 – 524 osoby; czerwiec 1939 r. – 909 pracowników. Na każdy rok portfel zamówień był pełny i z roku na rok pęczniał, obejmując zamówienia wojskowe i na rynek prywatny. W tym okresie inwestowano w przyspieszonym tempie. Uruchomiono nowe wydziały i działy. Zakład przybierał charakter zwartej zabudowy, a zajmowany teren był już za szczupły do dalszej rozbudowy.

W 1937 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdziło budowę nowego zakładu w Centralnym Okręgu Przemysłowym. W roku 1938 rozpoczęto budowę nowego zakładu w miejscowości Pustynia koło Dębicy. W maju 1939 r. zakład w Dębicy wyprodukował pierwszą partię wlewków ze stopów aluminium. Zakład w Dziedzicach pracował na pełnym obciążeniu, a zakład w Oświęcimiu współpracował z zakładem macierzystym.

W pierwszym półroczu 1939 roku osiągnięto największą dotychczas produkcję wynoszącą 458 ton/m-c stopów aluminium, miedzi, mosiądzów, nowego srebra i cynku.

Okres okupacji hitlerowskiej stanowi oddzielny etap historyczny zakładu. Przedsiębiorstwo pod nazwą Metallwalzwerke A.G. Dzieditz rozpoczęło produkcję w pierwszym kwartale 1940 r. od wyrobów z miedzi i jej stopów oraz stopów aluminium. Przedsiębiorstwo stale powiększało swoją produkcje, lecz było to stanowczo za mało dla spragnionej machiny wojennej, która potrafiła połknąć wielokrotnie więcej. Dlatego też nastąpiła reorganizacja produkcji zakładu w kierunku produkcji blach duralowych. Zaprzestano całkowicie produkcji wyrobów z miedzi i jej stopów, a zwłaszcza cynku. Zbędne maszyny i urządzenia zostały odstąpione lub sprzedane do Morawskiej Ostrawy i do Lasek.

Po II wojnie światowej Walcownie Metali w Dziedzicach rozpoczęła działalność 16 czerwca 1945 roku jako przedsiębiorstwo państwowe. Urządzenia przekazane lub sprzedane do Morawskiej Ostrawy i do Lasek powróciły do zakładu w 1947 roku.

W latach 1953 – 1967 nastąpił dalszy rozwój zakładu. Opracowano i wdrożono technologię produkcji płyt graficznych „Algrafo”, opracowano i wdrożono nową technologię produkcji blach duralowych dla lotnictwa, uruchomiono Wydział Taśm Specjalnych, uruchomiono produkcję blach kanalikowych, uruchomiono Wydział Wyrobów Gotowych.

Z dniem 1 stycznia 1959 roku, decyzją Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych w Katowicach, pod zarząd Walcowni Metali „Dziedzice” przechodzą dwa zakłady:

Wydzial Przetwórczy Miedzi – hala w budowie

Zakład Metali Lekkich „Kęty” w Kętach i Zakład Pieców Elektrycznych „Piel”. Tak więc Walcownie Metali „Dziedzice” jako przedsiębiorstwo wielozakładowe składało się z:

Zakładu Macierzystego WMD w Czechowicach-Dziedzicach,
Zakładu „Oświęcim” w Oświęcimiu,
Zakładu Metali Lekkich „Kęty” w Kętach,
Zakładu „Piel” w Czechowicach-Dziedzicach.
W latach 1953 – 1967 nastąpił dalszy rozwój zakładu. Opracowano i wdrożono technologię produkcji płyt graficznych „Algrafo”, opracowano i wdrożono nową technologię produkcji blach duralowych dla lotnictwa, uruchomiono Wydział Taśm Specjalnych, uruchomiono produkcję blach kanalikowych, uruchomiono Wydział Wyrobów Gotowych.

Z dniem 1 stycznia 1959 roku, decyzją Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych w Katowicach, pod zarząd Walcowni Metali „Dziedzice” przechodzą dwa zakłady:

Wydzial Przetwórczy Miedzi – hala w budowie

Zakład Metali Lekkich „Kęty” w Kętach i Zakład Pieców Elektrycznych „Piel”. Tak więc Walcownie Metali „Dziedzice” jako przedsiębiorstwo wielozakładowe składało się z:

Zakładu Macierzystego WMD w Czechowicach-Dziedzicach,
Zakładu „Oświęcim” w Oświęcimiu,
Zakładu Metali Lekkich „Kęty” w Kętach,
Zakładu „Piel” w Czechowicach-Dziedzicach.

W latach 1985 – 1992 przystąpiono do modernizacji Zakładu Macierzystego Walcowni Metali „Dziedzice” pod hasłem „stopy monetarne”. Modernizacja obejmowała między innymi zainstalowanie trzech linii do ciągłego, poziomego odlewania taśm firmy Demag Technica, zainstalowanie baterii pieców kołpakowych do żarzenia beznalotowego taśm z miedzi i jej stopów firmy EBNER, zainstalowanie walcarki kwarto firmy Zamet. Uruchomiono wydział produkcji krążków monetarnych, w którym zainstalowano prasę do wycinania krążków firmy Schuler oraz linię do termo-chemicznej obróbki krążków.

Zespół urządzeń firmy DEMAG TECHNICA do ciągłego odlewania taśm

W latach 1985 – 1992 przystąpiono do modernizacji Zakładu Macierzystego Walcowni Metali „Dziedzice” pod hasłem „stopy monetarne”. Modernizacja obejmowała między innymi zainstalowanie trzech linii do ciągłego, poziomego odlewania taśm firmy Demag Technica, zainstalowanie baterii pieców kołpakowych do żarzenia beznalotowego taśm z miedzi i jej stopów firmy EBNER, zainstalowanie walcarki kwarto firmy Zamet. Uruchomiono wydział produkcji krążków monetarnych, w którym zainstalowano prasę do wycinania krążków firmy Schuler oraz linię do termo-chemicznej obróbki krążków.

Zespół urządzeń firmy DEMAG TECHNICA do ciągłego odlewania taśm

W roku 1996 Walcownia Metali „DZIEDZICE” S.A. uzyskała certyfikat systemu jakości wg normy ISO-9002.

W wyniku ponad dwuletnich intensywnych działań, mających na celu prywatyzację przedsiębiorstwa Walcownie Metali „Dziedzice” w 1996 r. zmieniły swój status własnościowy i z przedsiębiorstwa państwowego przekształciły się w spółkę akcyjną, której głównym akcjonariuszem stał się Impexmetal S.A.

Walcarka kwarto-nawrotna firmy ZAMET do walcowania taśm z miedzi i mosiądzu

Chcąc utrzymać pozycję zakładu na rynku krajowym i zagranicznym w latach 1997 – 2001 w dalszym ciągu kontynuowano rozbudowę inwestycyjną. W tym okresie uruchomiono czwartą prasę hydrauliczną do wyciskania rur o nacisku 2750 ton (1997), linię do obróbki chemiczno-mechanicznej krążków firmy Rösler (1998), ciągarkę do rur i prętów firmy Bültmann (2000), linię nr 5 do ciągłego, poziomego odlewania taśm (2001) oraz walcarkę 20-walcową typu Sendzimir (2001).

Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. jest znanym i cenionym w kraju i za granicą producentem wyrobów z metali nieżelaznych specjalizującym się w produkcji: prętów mosiężnych, rur mosiężnych (kondensatorowych i ogólnego przeznaczenia), rur z mosiądzów ołowiowych, krążków monetarnych, i kształtowników ze stopów aluminium i mosiądzu.