Kontakt 2024-03-12T10:46:25+01:00

Dyrekcja

Pokaż dane kontaktowe

Dział Handlowy

Pokaż dane kontaktowe

Zespół Zakupów Surowców Strategicznych

Pokaż dane kontaktowe

Dział Kadr

Pokaż dane kontaktowe

Dyrekcja

Prezes Zarządu,

Dyrektor Generalny

Mariusz Mańdok

Członek Zarządu,

Dyrektor Handlowy

Izabela Szetlak

+48 32 714 3030
i.szetlak@walcownia.com.pl

Dyrektor Finansowy,
Główny Księgowy,

Prokurent

Jolanta Świerkot

+48 32 714 3033
j.swierkot@walcownia.com.pl

Dyrektor Produkcji,

Prokurent

Maciej Grubka

Dyrektor ds. Techniki
i Rozwoju

Maciej Nowak

Dział Handlowy

Dział Sprzedaży Krajowej Wyrobów Wyciskanych

 +48 32 714 30 12
  +48 695 107 129
  ewa.tomaszewska@walcownia.com.pl
 +48 32 714 30 36
  +48 695 107 998
   anna.cholewa@walcownia.com.pl
 +48 32 714 30 14
  +48 603 120 832
  m.zeman@walcownia.com.pl

Dział Sprzedaży Zagranicznej Wyrobów Ciągnionych i Prasowanych

Dział Sprzedaży Krajowej Wyrobów Wyciskanych

 +48 32 714 30 12
  +48 695 107 129
   ewa.tomaszewska@walcownia.com.pl
 +48 32 714 30 14
  +48 603 120 832
   m.zeman@walcownia.com.pl

Dział Sprzedaży Zagranicznej Wyrobów Ciągnionych i Prasowanych

 +48 32 714 30 23
  +48 601 332 247
   bozena.gil@walcownia.com.pl
 angielski, rosyjski
 +48 32 714 30 15
  +48 882 023 340
   anna.pietruch@walcownia.com.pl
 angielski
 +48 32 714 30 13
   anna.czylok@walcownia.com.pl
angielski, niemiecki

Zespół Zakupów Surowców Strategicznych

Kierownik Zespołu Zakupów Surowców Strategicznych

Bartosz Szuba

+48 32 714 30 70
fax +48 32 714 3070
 +48 668 269 340
  bartosz.szuba@walcownia.com.pl

Dział Kadr

Kierownik Działu Kadr i Administracji

Dorota Siwek

+48 32 714 30 50
fax +48 32 714 3009
 +48 661 602 401
  dorota.siwek@walcownia.com.pl
+48 32 714 30 44

kadry@walcownia.com.pl

Nasze lokalizacje

Zakład Przetwórczy Miedzi - Siedziba Zarządu

Adres : ul. Kaniowska 3
Kod pocztowy : 43-502
Miasto : Czechowice - Dziedzice
Telefon : [+48] 32 714 3000
Fax : [+48] 32 714 3009
Email : sekretariat@walcownia.com.pl

Zakład Walcowni Taśm

ul. Kochanowskiego 5
43-502
Czechowice - Dziedzice

[+48] 32 714 3000
[+48] 32 714 3009
sekretariat@walcownia.com.pl