Kontakt 2022-06-14T11:45:54+02:00

Dyrekcja

Pokaż dane kontaktowe

Dział Handlowy

Pokaż dane kontaktowe

Zespół Zakupów Surowców Strategicznych

Pokaż dane kontaktowe

Dział Kadr

Pokaż dane kontaktowe

Dyrekcja

Prezes Zarządu,

Dyrektor Generalny

Mariusz Mańdok

Członek Zarządu,

Dyrektor Handlowy

Izabela Szetlak

+48 32 714 3030
i.szetlak@walcownia.com.pl

Dyrektor Finansowy,
Główny Księgowy,

Prokurent

Jolanta Świerkot

+48 32 714 3033
j.swierkot@walcownia.com.pl

Dyrektor Produkcji,

Prokurent

Maciej Grubka

+48 32 714 30 61
m.grubka@walcownia.com.pl

Dyrektor ds. Techniki
i Rozwoju

Maciej Nowak

+48 32 714 3094
m.nowak@walcownia.com.pl

Dział Handlowy

Dział Sprzedaży Krajowej Wyrobów Wyciskanych

 +48 32 714 30 12
  +48 695 107 129
  ewa.tomaszewska@walcownia.com.pl
 +48 32 714 30 36
  +48 695 107 998
   anna.cholewa@walcownia.com.pl
 +48 32 714 30 14
  +48 603 120 832
  m.zeman@walcownia.com.pl

Dział Sprzedaży Zagranicznej Wyrobów Ciągnionych i Prasowanych

 +48 32 714 30 13
   a.czylok@walcownia.com.pl
angielski, niemiecki
 +48 32 714 30 29
  +48 601 332 247
   b.gil@walcownia.com.pl
 angielski, rosyjski
 +48 32 714 30 15
  +48 882 023 340
   m.mazurczyk@walcownia.com.pl
 angielski
 +48 32 714 30 20
  +48 882 023 350
   b.swierczyna@walcownia.com.pl
 angielski

Dział Sprzedaży Wyrobów Walcowanych

 +48 32 714 30 16
  +48 695 107 875
   joanna.wrobel-papla@walcownia.com.pl
angielski, niemiecki

Dział Sprzedaży Krajowej Wyrobów Wyciskanych

 +48 32 714 30 12
  +48 695 107 129
   ewa.tomaszewska@walcownia.com.pl
 +48 32 714 30 14
  +48 603 120 832
   m.zeman@walcownia.com.pl

Dział Sprzedaży Zagranicznej Wyrobów Ciągnionych i Prasowanych

 +48 32 714 30 23
  +48 601 332 247
   b.gil@walcownia.com.pl
 angielski, rosyjski
 +48 32 714 30 15
  +48 882 023 340
   m.mazurczyk@walcownia.com.pl
 angielski
 +48 32 714 30 13
   a.czylok@walcownia.com.pl
angielski, niemiecki
 +48 32 714 30 20
  +48 882 023 350
   p.stolarski@walcownia.com.pl
 angielski

Dział Sprzedaży Wyrobów Walcowanych

 +48 32 714 30 16
  +48 695 107 875
   joanna.wrobel-papla@walcownia.com.pl
angielski, niemiecki
 +48 32 714 30 24
  +48 695 107 998
   anna.cholewa@walcownia.com.pl

Zespół Zakupów Surowców Strategicznych

Kierownik Zespołu Zakupów Surowców Strategicznych

Bartłomiej Borko

+48 32 714 30 75
fax +48 32 714 3070
 +48 605 332 944
  b.borko@walcownia.com.pl

Dział Kadr

Kierownik Działu Kadr i Administracji

Dorota Siwek

+48 32 714 30 50
fax +48 32 714 3009
 +48 661 602 401
  d.siwek@walcownia.com.pl
+48 32 714 30 44

kadry@walcownia.com.pl

Nasze lokalizacje

Zakład Przetwórczy Miedzi - Siedziba Zarządu

Adres : ul. Kaniowska 3
Kod pocztowy : 43-502
Miasto : Czechowice – Dziedzice
Telefon : [+48] 32 714 3000
Fax : [+48] 32 714 3009
Email : sekretariat@walcownia.com.pl

Zakład Walcowni Taśm

ul. Kochanowskiego 5
43-502
Czechowice – Dziedzice

[+48] 32 714 3000
[+48] 32 714 3009
sekretariat@walcownia.com.pl