Polityka prywatności

/Polityka prywatności
Polityka prywatności 2021-08-05T10:23:19+02:00

Polityka prywatności prowadzonych przez Walcownię Metali „Dziedzice” S.A. profili na portalach społecznościowych

 

Niniejszym informujemy, że w związku z korzystaniem z profili w mediach społecznościowych dostępnych pod adresami:

Facebook – https://www.facebook.com/Walcownia-Metali-Dziedzice-SA-100571238595012

Linkedin – https://pl.linkedin.com/company/walcownia-metali-dziedzice-s-a-

YOUTUBE – https://www.youtube.com/channel/UCnwQ_L47JVSCwypPKmAYp0w/videos

przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 1. Administratorzy Danych:
 • Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502), ul. Kaniowska 3, NIP: 652-11-67-160, REGON 273074410, KRS 0000084770

Kontakt: tel. 32 714 30 00 / e-mail: sekretariat@walcownia.com.pl

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych jest zgodne z przepisami prawa, w tym zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO

 • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które skierujesz do nas,
 • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
 • udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasze profile,
 • informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilach, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników,
 • statystycznym polegającym na prezentowaniu nam danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez portale społecznościowe są danymi statystycznymi.

 

Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez dany portal społecznościowy.

 

 1. Zakres danych osobowych

Z uwagi na stosowane zasady przetwarzamy Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

Poprzez funkcjonowanie naszych portali zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

 

 1. Prawa dotyczące przetwarzanych danych osobowych na Fanpage:
  • masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • możesz dokonywać ich sprostowania,
  • możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy dane nie są konieczne do realizacji celów,
  • masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO,
  • masz prawo sprzeciwu,
  • jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. uodo.gov.pl

 

Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej?

 

Skontaktuj się z nami pod adresem: rodo@walcownia.com.pl

 

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec portali społecznościowych, to więcej informacji znajdziesz na stronach FB, LINKEDIN, Instagram. 

 

 1. Okres przechowywania danych

Przez czas realizacji celów dla jakich zostały dane pozyskane:

 • Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 • Obserwowania przez Ciebie naszych profili. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na portalu społecznościowym.