H-tech (α+β) Brass

/H-tech (α+β) Brass
H-tech (α+β) Brass 2023-12-01T10:52:27+01:00

H-tech (α+β) Brass

Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. w okresie od 01.10.2021 r. do 31.10.2023 r. realizowała Projekt pt. „H-tech (α+β) Brass – Nowa generacja superprecyzyjnych wyrobów ciągnionych z mosiądzów dwufazowych do zastosowań w wysoko zaawansowanych technologiach przetwórczych”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka.

 

Wartość projektu: 11 457 073,79 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 7 090 796,48 zł

Celem projektu było opracowanie innowacji produktowej – nowej generacji superprecyzyjnych wyrobów o nowych funkcjonalnościach uzyskanych dzięki innowacyjności procesowej – zastosowanie innowacyjnej technologii nieizotermicznego płomieniowego nagrzewania wlewków i ich izotermicznego wyciskania przeciwbieżnego.

Nowe grupy produktów opracowane w ramach projektu są przeznaczone do dalszej obróbki ubytkowej i przeróbki plastycznej na wyroby gotowe, charakteryzujące się dobrymi parametrami obróbczymi dla CNC oraz długoczasową trwałością eksploatacyjną w miejscu ich użytkowania. Wyróżniają się poprzez:

  • unikatową stabilność, powtarzalność własności mechanicznych na długości wyrobów ciągnionych w ramach partii i pomiędzy partami,
  • superprecyzyjną tolerancję wymiarową wyrobów,
  • martwo-płaskość (wyrobów ciągnionych w odcinkach prostych),
  • możliwość wykorzystania w zautomatyzowanych liniach CNC przy zachowaniu ich wysokiej bezawaryjności i ciągłości pracy co skutkować będzie obniżeniem kosztochłonności produkcji, •lepszą technologiczność (łatwość obróbki), przewodność elektryczną i obciążalność prądową oraz odporność na korozję naprężeniową.

Nowe cechy i funkcjonalności (ponadstandardowa stabilność właściwości wytrzymałościowych oraz ponadstandardowa tolerancja wymiarowa produktu, nowe gatunki stopów o kontrolowanej relacji Pb:Fe i zawężonym zakresie zanieczyszczeń) poprawiają możliwości obróbcze (charakterystyka wióra) i pozwalają Odbiorcom wyrobów na usprawnienie ich procesów produkcyjnych.

Efektem innowacji procesowej jest opracowanie, zweryfikowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania nowej generacji superprecyzyjnych wyrobów ciągnionych z mosiądzów dwufazowych. Nowa wiedza pozwoliła m.in. na opracowanie i uruchomienie kluczowego stanowiska pilotażowego umożliwiającego kształtowanie gradientu temperatury nowo opracowanych wlewków podczas nagrzewania.

Asortyment wyrobów z nowych gatunków dwufazowych mosiądzów automatowych powstałych w wyniku przeprowadzonych wspólnie z Wydziałem Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu H-tech (α+β) Brass dostępny jest TUTAJ.

GALERIA PRODUKTU