Контакт 2023-01-09T10:16:33+01:00

Управління

Показати контактні дані

Комерційний відділ

Показати контактні дані

Команда із закупівель стратегічної сировини

Показати контактні дані

Відділ кадрів

Показати контактні дані

Управління

Президент Правління,

Генеральний директор

Mariusz Mańdok

Член правління,

Комерційний директор

Izabela Szetlak

+48 32 714 3030
i.szetlak@walcownia.com.pl

Фінансовий директор,
Головний бухгалтер,

довірена особа

Jolanta Świerkot

+48 32 714 3033
j.swierkot@walcownia.com.pl

Директор з виробництва,

довірена особа

Maciej Grubka

Директор з пит. Техніки та розвитку

Maciej Nowak

Комерційний відділ

Відділ внутрішніх продажів

 +48 32 714 30 36
  +48 695 107 998
   anna.cholewa@walcownia.com.pl
 +48 32 714 30 14
  +48 603 120 832
  m.zeman@walcownia.com.pl

Відділ закордонних продажів

Dział Sprzedaży Krajowej Wyrobów Wyciskanych

 +48 32 714 30 12
  +48 695 107 129
   ewa.tomaszewska@walcownia.com.pl
 +48 32 714 30 14
  +48 603 120 832
   m.zeman@walcownia.com.pl

Dział Sprzedaży Zagranicznej Wyrobów Ciągnionych i Prasowanych

 +48 32 714 30 23
  +48 601 332 247
   bozena.gil@walcownia.com.pl
 angielski, rosyjski
 +48 32 714 30 15
  +48 882 023 340
   anna.pietruch@walcownia.com.pl
 angielski
 +48 32 714 30 13
   anna.czylok@walcownia.com.pl
angielski, niemiecki

Команда із закупівель стратегічної сировини

Менеджер Групи закупівель стратегічної сировини

Bartłomiej Borko

+48 32 714 30 75
fax +48 32 714 3070
 +48 605 332 944
  bartlomiej.borko@walcownia.com.pl

Відділ кадрів

Начальник Відділу кадрів та адміністрування

Dorota Siwek

+48 32 714 30 50
fax +48 32 714 3009
 +48 661 602 401
  dorota.siwek@walcownia.com.pl
+48 32 714 30 44

kadry@walcownia.com.pl

Nasze lokalizacje

Zakład Przetwórczy Miedzi - Siedziba Zarządu

Adres : ul. Kaniowska 3
Kod pocztowy : 43-502
Miasto : Czechowice – Dziedzice
Telefon : [+48] 32 714 3000
Fax : [+48] 32 714 3009
Email : sekretariat@walcownia.com.pl

Zakład Walcowni Taśm

ul. Kochanowskiego 5
43-502
Czechowice – Dziedzice

[+48] 32 714 3000
[+48] 32 714 3009
sekretariat@walcownia.com.pl