Zapytania

/Zapytania
Zapytania 2017-11-26T15:15:51+00:00

W tym miejscu znajdują się aktualne zapytania ofertowe oraz wyniki postępowań prowadzonych przez Walcownię Metali Dziedzice S.A.

Dotyczy: Zamówienia na dostawę surowca w postaci cynku klasy Z1 do Walcowni Metali „Dziedzice” S.A.

Zapytanie dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach realizacji projektu
„BRASS CAST&DRAW® Tech.– Innowacyjna technologia wytwarzania wyrobów
ze stopów miedzi o nowym standardzie jakości geometrycznej przeznaczonych
do obróbki ubytkowej na szybkoobrotowych automatach skrawających”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.2
Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Zapytanie ofertowe 02 11 2017 POIR DT

Załącznik-nr-1-do-zapytania-02-11-2017-POIR-DT

dotyczy: Wynik postępowania nr 01/11/2017/POIR/DT

Wynik postepowania – 01 11 2017 olow