System REACH

Od 1 czerwca 2007 roku w państwach UE obowiązuje rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Celem wprowadzenia systemu REACH jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska poprzez kontrolę najbardziej szkodliwych substancji wprowadzanych na rynek Wspólnoty, propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez te substancje oraz swobodny obrót substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

Idea rozporządzenia opiera się na zasadzie, iż to do producentów, importerów i dalszych użytkowników należy zagwarantowanie, że substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują nie wpływają w sposób szkodliwy na życie człowieka ani na środowisko.

Rozporządzenie REACH nakłada obowiązek rejestracji wszystkich substancji chemicznych występującej w ich postaci własnej, jako składniki preparatu lub w wyrobach, produkowanych lub importowanych w ilości, co najmniej 1 tony rocznie.

Mając na uwadze wypełnienie nałożonego na producentów i importerów rozporządzeniem REACH obowiązku, z dniem 30 listopada 2008 roku, Walcownia Metali "Dziedzice" S.A., zakończyła rejestrację wstępną substancji zawartych w produkowanych wyrobach ze stopów miedzi i mosiądzu.

W trosce o dobrą współpracę z naszymi kontrahentami i w pełni rozumiejąc potrzebę przekazywania informacji o substancjach wprowadzanych na rynek, w wyrobach, które dostarcza WMD prezentujemy wykaz substancji wstępnie zarejestrowanych w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Kontakt w sprawach REACH: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kalendarz REACH:

Rejestracja wstępna:
 • do 1 XII 2008 - rejestracji substancji w formie elektronicznej w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów w Helsinkach
Rejestracja właściwa:
 • do XII 2010 -należy zrejestrować substancje spełniające następujące warunki:
  • > 1000 ton / rok
  • > 100 ton / rok - R 50/53 (działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym)
  • CMR (substancje rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na układ rozrodczy)
 • do VI 2013 - należy zrejestrować substancje spełniające następujący warunek:
  • > 100 - 1000 ton / rok
 • do VI 2013 - należy zrejestrować substancje spełniające następujący warunek:
  • > 1 - 100 ton / rok

Linki dotyczące REACH

 1. Krajowe Centrum Informacyjne REACH Helpdesk: http://reach.gov.pl/
 2. Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych: http://www.chemikalia.gov.pl/
 3. Strona Ministerstwa Gospodarki poświęcona rozporządzeniu ws. REACH: http://www.mg.gov.pl/REACH/
 4. Centrum ds. REACH w Instytucie Chemii Przemysłowe: http://www.ichp.pl/pl/centrum_REACH.htm
 5. Europejskie Biuro Chemiczne: http://ecb.jrc.it/
 6. Europejska Agencja Chemikaliów: http://echa.europa.eu/
Substancje dla których Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. dokonała obowiązku rejestracji wstępnej w ramach rozporządzenia REACH (> 1t/rok).
Lp. Nazwa substancji
(substance name)
Nr EINECS (EC)
(EINECS No.) (EC)
Nr CAS
(CAS No.)
Numer przedłożenia
(Submission number)
Numer rejestracyjny
(reference number)
1 Miedź (copper) 231-159-6 7440-50-8 CQ291259-18 05-2115138188-44-0000
2 Cynk (zinc) 231-175-3 7440-66-6 UW296679-73 05-2115245778-33-0000
3 Ołów (lead) 231-100-4 7439-92-1 KS315103-36 05-2115689248-30-0000
4 Nikiel (nickel) 231-111-4 7440-02-0 KW315156-17 05-2115690048-41-0000
5 Mangan (manganese) 231-105-1 7439-96-5 QR324027-23 05-2115787230-48-0000
6 Aluminium (aluminium) 231-072-3 7429-90-5 EW315345-22 05-2115691501-48-0000
7 Cyna (tin) 231-141-8 7440-31-5 CG323933-49 05-2115786886-20-0000
8 Fosfor (phosphorus) 231-768-7 7723-14-0 RM324105-36 05-2115787614-34-0000
9 Magnez (magnesium) 231-104-6 7439-95-4 GT324165-27 05-2115787859-16-0000
10 Krzem (silicon) 231-130-8 7440-21-3 SZ324250-12 05-2115788231-45-0000
11 Żelazo (iron) 231-096-4 7439-89-6 BT324302-40 05-2115788502-40-0000
12 Arsen (arsenic) 231-148-6 7440-38-2 KW324364-15 05-2115788947-18-0000

Jakość i środowisko

Copyright ® Walcownia Metali "Dziedzice" S.A.              logo un                impexmetal    
webadmin Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Realizacja MediaArt